research product . 2014

Rudé náměstí- historie a současnost

Jamborová, Barbora;
Open Access Czech
  • Published: 27 May 2014
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Bakalářská práce je věnována Rudému náměstí v Moskvě. Kromě základních faktů se objevují informace o historii daných míst a památek. V práci jsou popsány některé základní historické události, spojené s architektonickými památkami a jinými historickými místy. Práce je rozdělena na dvě kapitoly, bibliografii, závěr a ruské a anglické resumé. V první kapitole jsou základní informace o Rudém náměstí, o jeho vzniku a založení. Tato kapitola je rozdělena do jednotlivých menších částí, které se věnují jednotlivým památkám nacházejícím se v Kremelském komplexu. Druhá kapitola je zaměřena na další historicky významná místa situovaná na náměstí jako např. chrám Vasila Blaženého, GUM, Státní historické muzeum, mauzoleum V. I. Lenina atd. Neobhájeno The topic of the presented bachelor thesis is the Red Square in Moscow. Except for basic facts, there is above all information about the history of the given places and sights to be found, there. In the thesis, some basic historical events are characterized that are connected to the architectural sights and other historical places. The thesis is divided into two parts, bibliography, enclosure, and Russian, and English resume. In the first part, there are basic pieces of information about the Red Square, about the whereabouts of the square, about its origin and foundation. This part is divided into various smaller units, out of which every single one deals with one particular piece of sight that is to be found in the entire Kreml compound. The second part is focused on the other historically important places situated in the square, such as for example the Saint Basil's Cathedral, GUM, the State Historical Museum, Lenin's Mausoleum etc.
Subjects
free text keywords: rudé náměstí, architektura, historie rudého náměstí, pamětihodnost, významná stavba, architektonická památka, podoba kremlu, kulturně historická charakteristika, současnost rudého náměstí, významná událost, red square, architecture, history of red square, historical sight, significant building, architectural sight, form of kremlin, historical cultural characteristic, the present of red square, important event, Moskva, historie, informace, místo, památky, historická událost, Kreml, Chrám vasila blaženého, gum, Státní historické muzeum, Mauzoleum V. I. Lenina, Moscow, history, information, place, sights, historical event, focused, Saint basil´s cathedral, State historical museum, Lenin´s mausoleum
Related Organizations

2.1 Chrám Vasila Blaţeného....................................................................................... 28 2.2 GUM ..................................................................................................................... 30 2.3 Státní historické muzeum...................................................................................... 36 2.4 Mauzoleum V. I. Lenina ....................................................................................... 38 2.5 Chrám Matky Boţí Kazaňské ............................................................................... 39 2.6 Tzv. Lobnoe mesto................................................................................................ 41

Any information missing or wrong?Report an Issue