research product . 2020

Detekce polarity textu s využitím mezijazyčné transformace

Šmíd, Jakub;
Open Access Czech
  • Published: 05 Oct 2020
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí polarity textu s využitím mezijazyčných transformací. Mezijazyčné transformace patří mezi metody, které umožňují přenos znalostí mezi jazyky. Konkrétně v této práci jsou použita anglická anotovaná data pro detekci polarity v českém textu. V rámci práce jsou navrženy a implementovány dva modely neuronových sítí - LSTM a CNN - v kombinaci se slovními vektory fastText. Modely jsou následně s využitím lineárních mezijazyčných transformací natrénovány na anglických datech a vyhodnoceny na českých datech. Výsledky těchto experimentů jsou porovnány s modely, které byly trénovány i vyhodnoceny pouze na češtině. Srovnání ukazuje, ž...
Subjects
free text keywords: detekce polarity, mezijazyčné transformace, strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, neuronové sítě, analýza sentimentu, polarity detection, cross-lingual transformations, machine learning, natural language processing, neural networks, sentiment analysis
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue