Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2021

Evaluation of energy potential of water stream

Slováček, Adam;
Open Access
Czech
Published: 08 Oct 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract
Práce se zabývá zhodnocením energetického potenciálu vodního toku Berounka. Zahrnuto je zjištění teoretického energetického potenciálu a aktuálního energetického potenciálu toku. Dále se soustředí na návrh technického řešení malé vodní elektrárny pro zlepšení daného energetického potenciálu. Obhájeno The thesis presents the evaluation of the energy potential of the Berounka water stream. The determination of the theoretical energy potential and the current energy potential of the flow is included. It also focuses on the design of technical solutions for small hydropower plants to improve the energy potential.
Subjects

energetická potenciál vodního toku, vodní energie, vodní elektrárna, turbína, historie, vývoj, energy potential of a water stream, hydro energy, hydro power, turbine, history, development

Related Organizations
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar