research product . 2020

Historie národní házené v Čechách a na Moravě

Humlová, Veronika;
Open Access Czech
  • Published: 17 Dec 2020
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá historií národní házené v Čechách a na Moravě a komplexně monitoruje vznik a vývoj národní házené od jejího založení do současnosti. Historie a vznik národní házené se datuje od roku 1905, kdy byla založena první sokolská jednota. V této práci jsem zpracovala historii národní házené, tedy její vznik a vývoj v Čechách a na Moravě. Podrobněji jsem se zdokumentovala historii národní házené v Plzeňském regionu, konkrétněji v oddílu TJ Sokol Kyšice. Informace, případně fotodokumentace jsem získala kromě studia písemných a elektronických zdrojů, také z rozhovorů s pamětníky. Obhájeno This bachelor's thesis deals with the history of nati...
Subjects
free text keywords: historie, čechy a morava, národní házená, history, bohemia and moravia, national handball
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue