research product . 2020

Designated Military Police authorities in criminal proceedings

Vrbata, Martin;
Open Access Czech
  • Published: 21 Oct 2020
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Rigorózní práce se věnuje historii, organizaci a působnosti Vojenské policie podle aktuální právní úpravy, jako specifické policejní složky v podřízenosti Ministerstva obrany České republiky. Dále je zaměřena na vybranou problematiku přípravného řízení trestního v podmínkách pověřených orgánů VP, tedy policejního orgánu s omezenou působností. Obhájeno Rigorous work is devoted to the history, organisation and remit of the Military Police under current legislation, as a specific police force under the authority of the Ministry of Defence of the Czech Republic. It also focuses on the selected issue of pre-trial criminal proceedings in the terms and conditions of the designated MP authorities, a police authority with limited remit.
Subjects
free text keywords: vojenská policie, historie, pověřené orgány, pravomoc a působnost, přípravné trestní řízení, military police, history, designated authorities, jurisdiction, pre-trial criminal proceedings
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue