Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2021

History and present of football academies in the Czech Republic

Titlbach, Dominik;
Open Access
Czech
Published: 03 Jun 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract
Tato práce se zabývá historií a současností regionálních fotbalových a klubových fotbalových akademií, vystupujících pod zkratkami RFA a KFA. Součástí práce je charakteristika a porovnání těchto akademií. Obhájeno This thesis describe the history and present of regional football and club football academies, known as the RFA and KFA. Part of the thesis is the characterization and comparison of these academies.
Subjects

talent, fotbal, akademie, historie, současnost., talent, football, academy, history, present.

Related Organizations
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar