research product . Annotation . 2020

Nemocnice v Klatovech pohledem (ne)historika

Babková, Marcela;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
  • Country: Czech Republic
Subjects
free text keywords: Klatovy, nemocnice, historie, ošetřovatelství, hospital, history, nursing|Klatovy
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
  • Social Science and Humanities
Any information missing or wrong?Report an Issue