research product . 2020

Porozumění řeči založené na neuronových sítích

Frémund, Adam;
Open Access Czech
  • Published: 01 Oct 2020
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá použitím neuronových sítí pro zpracování přirozeného jazyka. V posledních letech se v této oblasti umělé inteligence začaly hojně využívat modely s architekturou Transformer. Právě tyto modely a~jejich struktura jsou důkladně rozebrány v teoretické části této práce. Bližší pohled je pak věnován jedněm z nejmodernějších a~nejúspěšnějších modelů, a~to modelům typu BERT a~T5. V praktické části je s těmito modely experimentováno. Jsou použity pro řešení dvou úloh zpracování přirozeného jazyka. První úlohou je analýza sentimentu anglických a~českých filmových recenzí. Druhou úlohou je detekce entit. Nejprve jsou modely použity pro detek...
Subjects
free text keywords: zpracování přirozeného jazyka, porozumění řeči, neuronové sítě, transformer achitektura, bert model, t5 model, analýza sentimentu, detekce pojmenovaných entit, natural language processing, speech comprehension, artificial neural networks, transformer architecture, bert model, t5 model, sentiment analysis, named entity recognition
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue