research product . 2014

Zrození národa nebo Slovanská etnogeneze v českém archeologickém myšlení (1860 - 1920)

Ulč, Martin;
Open Access Czech
  • Published: 30 Jun 2014
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Vývoj názorů na slovanskou etnogenezi v českém a německém archeologicém myšlení mezi lety 1860 - 1920. Obhájeno Views on an ethnogenesis of the Slavs in Czech and German archaeological thought between 1860 - 1920.
Subjects
free text keywords: nacionalismus, Slované, etnogeneze, archeologie, historie, nationalism, Slavs, ethnogenesis, archaeology, history
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
  • Social Science and Humanities

12 „Sociomorfních“ rysů darwinismu, které byly v poslední době několikrát písemně zpracovány (např. Komárek 2008a; 2008b, 114), si v Německu velmi záhy po publikaci O původu druhů všiml již Karl Marx (v dopise Engelsovi r. 1862) a Friedrich Nietzsche (1995, 113), později Emanuel Rádl a Oswald Spengler, který rovněž označil Darwina za malthusovce (Spengler 2011, 50) a darwinismus za aplikaci anglosaských principů národohospodářství v zoologii (2011, 287 n.).

13 „Narazí-li dnes historik na národ, který něco vykonal, je mu do jisté míry dlužen otázku: odkud přišel? Patří k slušnosti národa, aby odněkud přišel a měl nějakou pravlast. Že by tam, kde se nachází, mohl být i doma, je téměř urážlivá domněnka. Stěhování je oblíbený Virchow, R. 1882: Zápis ze sezení Společnosti pro antropologii, etnologii a prehistorii v Berlíně dne 15. června 1882, Zeitschrift für Ethnologie 14, 448 - 449.

1 research outcomes, page 1 of 1
Abstract
Vývoj názorů na slovanskou etnogenezi v českém a německém archeologicém myšlení mezi lety 1860 - 1920. Obhájeno Views on an ethnogenesis of the Slavs in Czech and German archaeological thought between 1860 - 1920.
Subjects
free text keywords: nacionalismus, Slované, etnogeneze, archeologie, historie, nationalism, Slavs, ethnogenesis, archaeology, history
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
  • Social Science and Humanities

12 „Sociomorfních“ rysů darwinismu, které byly v poslední době několikrát písemně zpracovány (např. Komárek 2008a; 2008b, 114), si v Německu velmi záhy po publikaci O původu druhů všiml již Karl Marx (v dopise Engelsovi r. 1862) a Friedrich Nietzsche (1995, 113), později Emanuel Rádl a Oswald Spengler, který rovněž označil Darwina za malthusovce (Spengler 2011, 50) a darwinismus za aplikaci anglosaských principů národohospodářství v zoologii (2011, 287 n.).

13 „Narazí-li dnes historik na národ, který něco vykonal, je mu do jisté míry dlužen otázku: odkud přišel? Patří k slušnosti národa, aby odněkud přišel a měl nějakou pravlast. Že by tam, kde se nachází, mohl být i doma, je téměř urážlivá domněnka. Stěhování je oblíbený Virchow, R. 1882: Zápis ze sezení Společnosti pro antropologii, etnologii a prehistorii v Berlíně dne 15. června 1882, Zeitschrift für Ethnologie 14, 448 - 449.

1 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue