Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2016

Zámek Kozel - v minulosti a současnosti

Valentová, Veronika;
Open Access
Czech
Published: 30 Jun 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract
Tématem mé diplomové práce je Zámek Kozel - v minulosti a současnosti. Nejprve se věnuji historii zámku a šlechtickým rodům Černínů a Valdštejnů. Následně se zaměřuji na situaci po roce 1945, kdy byl zámek konfiskován, připadl do vlastnictví státu a bylo rozhodnuto o tvorbě interiérové instalace a o zpřístupnění veřejnosti. V poslední kapitole se věnuji současnému využití zámku. Popisuji možnosti prezentace, evidence a dokumentace mobiliárního a knihovního fondu nebo způsob ochrany a péče o tento cenný kulturní majetek. V závěru diplomové práce shrnuji a hodnotím získané poznatky. Obhájeno In my thesis I focus on the topic Kozel Chateau past and present. Firstly I describe a chateau history and the aristocratic families Černín and Valdštejn. Secondly I focus on the situation after 1945., when the Kozel Chateau was confiscated. It became the part of the state property and the goverment decided about a opening to the public and a creation of interior installation. In the last chapter I focus on the present. I describe mobiliar and library collection and its presentation, evidence and documentation possibilities. I concern with a protection and care about this valuable culture property. In conclusion of my thesis I summarize and evaluate learnings.
Subjects

zámek kozel, historie, architektura, interiérová instalace, prezentace, dokumentace, digitalizace, ochrana, chateau kozel, history, architecture, interior installation, presentation, documentation, digitization, protection

Related Organizations
14 references, page 1 of 2

1 NOVOSADOVÁ, O. Státní zámek Kozel u Šťáhlav: Dějiny objektu. Praha: Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů, 1977.

1860. Je v něm psáno, že vstup do zámku byl severním křídlem, ve kterém byl klenutý Státní okresní archiv Plzeň-jih. Fond MNV Šťáhlavy. Inv.č. 73. Kronika obce Šťáhlavy.

1. díl. Obecní úřad Šťáhlavy, Místní národní výbor Šťáhlavy, 1922-1955.

Státní okresní archiv Plzeň-jih. Fond MNV Šťáhlavy. Inv.č. 74. Kronika obce Šťáhlavy.

2. díl. Místní národní výbor Šťáhlavy, 1956-1976.

Státní okresní archiv Plzeň-jih. Fond MNV Šťáhlavy. Inv.č. 75. Kronika obce Šťáhlavy.

3. díl. Místní národní výbor Šťáhlavy, 1977-1984.

Státní okresní archiv Plzeň-jih. Fond MNV Šťáhlavy. Inv.č. 76. Kronika obce Šťáhlavy.

4. díl. Místní národní výbor Šťáhlavy (1985-1990), Obecní úřad Šťáhlavy (1990-2001), 1985-2001.

Zámecká knihovna Kozel, Šťáhlavy - lokální katalog knihovního fondu na zámku Kozel (tzv. černá kniha). 1. díl. [1952]. 628 s.

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar