research product . 2018

Historie japonského komiksu a jeho vliv na moderní kulturu

Frolík, Jiří;
Open Access Czech
  • Published: 24 Sep 2018
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato práce se věnuje historii japonského komiksu od konce 19. století do roku 1989. Začátek práce se věnuje umělcům klasického japonského umění a jejich experimentům se sekvenčním uměním. Pak se zabývá "prvními krůčky" komiksových kreslířů ovlivněných americkým novinovým komiksem. Další kapitola zobrazuje komiks, jako nástroj války a propagandy. Také se věnuje komiksovým autorům a jejich reakci na válku. Poslední dvě kapitoly se věnují poválečnému vývoji japonského komiksu a poslední kapitola se soustřeďuje na jednoho autora, Osamua Tezuku, nositele přezdívky "Bůh komiksu". Obhájeno This work focuses on the history of Japanese comics from the late 19th century to the year 1989. It starts with the old masters of traditional art and their experiments with the sequential art.After that it deals with the "first steps" of the comic book artists and the influence of the American newspaper comics. The next part presents the comics as a tool of propaganda during the Second World War. It also shows, how the Japanese comic book artists dealt with the themes surounding war. The last two chapters focus on the comics reaching the "adulthood" and the introduction of adult themes into the stories. While the the chapter Rituály dospělosti talks about many authors, the last one centers around one author, Osamu Tezuka, who was nicknamed the "God of Comics".
Subjects
free text keywords: historie, japonsko, komiks, manga, anime, druhá světová válka, kultura, history, japan, comics, manga, anime, second world war, culture
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
1 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue