research product . 2012

První mezi plzeňskými domy - Historie renesanční radnice v Plzni

Heicl, Jakub;
Open Access Czech
  • Published: 30 May 2012
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá chronologicky uspořádanými dějinami plzeňské radnice. Významné historické období jsou více rozepsány. Část této bakalářské práce tvoří také empirické dotazník, který se zaobírá plzeňskou radnicí. Katedra historie Obhájeno This thesis deals with the chronologically arranged history of Pilsen City Hall . Important historical periods are more broken down . Part of this work are also empirical questionnaire , which is intended Pilsen City Hall .
Subjects
free text keywords: Radnice, Plzeň, historie, architektura, Town hall, Pilsen, history, architecture
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue