Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
Other research product . 2020

Art in furniture design

Santolík, Vojtěch;
Open Access
Czech
Published: 31 Oct 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract

Tématem mé bakalářské práce je umění v designu nábytku. Mým cílem bylo nacházet cesty, které spojují design a umění a nacházet mezi nimi určitý balanc v mé práci "bilo, nebylo". Z dlouhé umělecké historie mě zaujalo období kubismu, zejména pak kubismu, který se v Čechách promítl do architektury a designu na začátku 20. století. Pomohl tak vystavět základy, které posloužili vzniku Československa v roce 1918. Tyto myšlenky kubistických architektů se v "bilo, nebylo" snažím zhmotnit ruku v ruce s ohledem na naší československou historii od založení státu v roce 1918 až do součastnosti. Krása naší moderní historie byla v průběhu sta let nejednou pošramocena totalitním režimem. Má bakalářská práce rozděluje tuto sto let dlouhou historii na tři období. Každé období pak reprezentuje různě barevná stolička. Stolička v barvách naší vlajky reprezentuje období demokracie a svobody od založení Československa v roce 1918 do druhé světové války a od sametové revoluce do dnes. Druhá stolička svou černou barvou symbolizuje nejtemnější období, které jsme jako československý národ zažili a to období nacistické okupace mezi lety 1938 až 1945. Rudá stolička pak znázorňuje více než 40 let dlouhé období nadvlády komunistického režimu, které uvrhlo na naší krajinu další totalitní stín a deformovalo československou společnost. Následky této deformace pociťujeme dodnes. Obhájeno My bachelor thesis is based on a topic Art in Furniture Design. My target was to join both art and design together and find some balance between these two more and more different fields. I am trying to present ideas that led Czech architectural Cubists to create their own design. These developments later contributed to setting foundations for our national architecture style and to Czechoslovakia overall. I seek to present artists desing language and their concepts side by side with our national history of Czechoslovakia (later Czechia) since its establishment in 1918 till the present day. History of our country is not allways bright due to the suffering from Nazi and Comunist regimes. My bachelor thesis devides the hundred-year-long history of Czechoslovakia into three periods. Each part is represented by a stool coloured to represent certain historical themes. The first, a multi-coloured one, represents a time of democracy and freedom between the establishment of the Czechoslovakia and the Second World War and between the Velvet Revolution in 1989 and today. The second stool is black to symbolise the darkest times of our country's past caused by the Nazi occupation between 1938 and the end of the war in 1945. The last stool represents the Comunist regime with its red color. A totalitarian establishment that lasted more than forty years and deformed Czechoslovakian society.

Subjects

výtvarná umění, design, kubismus, československo, svoboda, totalita, nacismus, komunismus, fine arts, design, cubism, czechoslovakia, freedom, totality, nazism, communism

Related Organizations
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar