research product . 2020

UMĚNÍ V DESIGNU NÁBYTKU

Santolík, Vojtěch;
Open Access Czech
  • Published: 31 Oct 2020
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tématem mé bakalářské práce je umění v designu nábytku. Mým cílem bylo nacházet cesty, které spojují design a umění a nacházet mezi nimi určitý balanc v mé práci "bilo, nebylo". Z dlouhé umělecké historie mě zaujalo období kubismu, zejména pak kubismu, který se v Čechách promítl do architektury a designu na začátku 20. století. Pomohl tak vystavět základy, které posloužili vzniku Československa v roce 1918. Tyto myšlenky kubistických architektů se v "bilo, nebylo" snažím zhmotnit ruku v ruce s ohledem na naší československou historii od založení státu v roce 1918 až do součastnosti. Krása naší moderní historie byla v průběhu sta let nejednou pošramocena totalitn...
Subjects
free text keywords: design, product, feminismus, žena, kov, křivka, lampa, feminism, woman, metal, curve, lamp, výtvarná umění, kubismus, československo, svoboda, totalita, nacismus, komunismus, fine arts, cubism, czechoslovakia, freedom, totality, nazism, communism
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue