research product . 2019

Research of burned archaeological situations by laboratory methods

Vladař, Dominik;
Open Access Czech
  • Published: 28 Jun 2019
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Diplomová práce se zabývá zkoumáním působení vysokých teplot na stavební materiál nalézaný na archeologických výzkumech s pomocí přírodovědných metod. V teoretické části jsem se soustředil na vznik, vývoj a problematiku některých geofyzikálních metod. Dále jsou v práci charakterizovány i lokality, na kterých byly tyto metody aplikovány. V praktické části jsou pak v Geofyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i., analyzovány vzorky z lokality Plzeň - Hradiště. Obhájeno In my thesis, Im dealing with effects of higher temperature on a buildings material found during archaeological survey with a help of scientifics methods. In the theoretical part, I focus on the origin, development and issues of some geophysical methods. Furthermore I present some sites where described methods were applied. In the practical part, samples from the site of Plzeň - Hradiště were analyzed in a lab of Institute of Geophysics AV ČR, v. v. i.
Subjects
free text keywords: archeologie, geofyzikální metody, mikroskopie, vitrifikace, kalcinace, spálené situace, archaeology, geophysical methods, microscopy, vitrification, calcination, burned situations
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue