research product . 2019

Židé v Plzni do roku 1950

Hráchová, Gabriela;
Open Access Czech
  • Published: 01 Jul 2019
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato práce se zabývá historií židů v Plzni. V první části práce je shrnuta historie židovské komunity a počátek židovského průmyslu ve městě. Primárním cílem práce je dohledání údajů o židovských podnicích nebo bydlištích prostřednictvím publikovaných zdrojů i archivních materiálů, zjištění informací o bývalém provozu podniků a následně o jejich osudu i osudu bydlišť. Informace o podnicích jsou založeny na analýze materiálů, které mi poskytl Státní oblastní archiv v Plzni. U podniků, které bylo možno dohledat, byla provedena komparace s dnešní podobou, zatímco u židovských bydlišť byla adresa v mnoha případech známa, proto je v práci kladen větší důraz na popis změn v architektuře domu. Obhájeno First chapters of the work are summarizing the history of Jews in Pilsen, where are mentioned the most important laws which infuenced lives of the Jewish community. Informatons about Jewish factories are based on research of archival materials from State Regional Archive in Pilsen. The main goal of this work was mapping Jewish factories and houses and comparing these places with today's appearance. A part of this thesis is focused on Jewish residences and descripton of architecture of these buildings. In this thesis there are also mentioned fates of their owners or people related to this buildings.
Subjects
free text keywords: židé, židovská komunita, plzeň, historie, architektura, průmysl, židovské továrny a obchody, židovská bydliště, mapování, jews, jewish community, pilsen, history, architecture, industry, jewish factories and businesses, jewish residences, mapping
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue