Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
add
Other research product . 2013

Nejzápadnější město Čech v proměnách času Historie Aše ve vyučování vlastivědy

Babušíková, Dagmar;
Open Access
Czech
Published: 26 Apr 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract

Práce je věnována důležitým momentům regionální historie města Aše a celého ašského výběžku, s jeho mnohými specifiky a zvláštnostmi, se zaměřením na výuku prvního stupně základní školy. Předkládá veřejnosti ucelený přehled historických událostí, které poznamenaly tento region, včetně seznámení s místními pověstmi, významnými místy a osobnostmi tohoto kraje. Praktická část nabízí didaktické materiály zpracované na základě teoretické části práce věnované tématu regionálních dějin Ašska. Obhájeno This work attends to important moments of regional history of the town of Aš and its environment with its many particularities. It is aimed at primary school learners and it presents them with a compact review of events that influenced the region through histories. It includes local legends, significant places of interest and personalities connected with the region. The practical part of the present work offers a wide variety of didactic materials related to: regional history of Aš.

Subjects

Ašsko, Ašský výběžek, Němci, historie, autonomie, obyvatelstvo, vysídlení, zakázané pásmo, prosperita, úpadek, regionální dějiny, Aš, environment of Aš, Germans, history, self-government, inhabitants, displacement, forbidden zone, economic heyday, demise, history of the region

Related Organizations

11 TOUFAR, Hugo. Historie obce. [online]. Dostupné z URL: < http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/toufar/toufar.htm#assko [2013-10-14].

12 VÍT, Jaroslav. Ašsko, historicko-turistický průvodce č. 15, Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích, 2000. ISBN 80 - 86125 - 19 - X, str. 15.

13 Muzeum Aš. Kubů, František. Dějiny Ašska do roku 1775. Aš 1991. Inv. č. 0139

14 TOUFAR, Hugo. Historie obce. [online]. Dostupné z URL: <http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/toufar/toufar.htm#assko [2013-10-14].

16 KUHN, Antonín. Ašsko - místo bohaté historie, Listy Ašska,č. 36, 9. října 2013, s. 9

17 VÍT, Jaroslav. Ašsko, historicko-turistický průvodce č. 15, Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích, 2000. ISBN 80 - 86125 - 19 - X, str. 16

18 TOUFAR, Hugo. Historie obce. [online]. Dostupné z URL: < http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/toufar/toufar.htm#assko [2013-10-14].

Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar