research product . 2013

Nejzápadnější město Čech v proměnách času Historie Aše ve vyučování vlastivědy

Babušíková, Dagmar;
Open Access Czech
  • Published: 26 Apr 2013
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Práce je věnována důležitým momentům regionální historie města Aše a celého ašského výběžku, s jeho mnohými specifiky a zvláštnostmi, se zaměřením na výuku prvního stupně základní školy. Předkládá veřejnosti ucelený přehled historických událostí, které poznamenaly tento region, včetně seznámení s místními pověstmi, významnými místy a osobnostmi tohoto kraje. Praktická část nabízí didaktické materiály zpracované na základě teoretické části práce věnované tématu regionálních dějin Ašska. Obhájeno This work attends to important moments of regional history of the town of Aš and its environment with its many particularities. It is aimed at primary school learners and it presents them with a compact review of events that influenced the region through histories. It includes local legends, significant places of interest and personalities connected with the region. The practical part of the present work offers a wide variety of didactic materials related to: regional history of Aš.
Subjects
free text keywords: Ašsko, Ašský výběžek, Němci, historie, autonomie, obyvatelstvo, vysídlení, zakázané pásmo, prosperita, úpadek, regionální dějiny, Aš, environment of Aš, Germans, history, self-government, inhabitants, displacement, forbidden zone, economic heyday, demise, history of the region
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
  • Social Science and Humanities

11 TOUFAR, Hugo. Historie obce. [online]. Dostupné z URL: < http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/toufar/toufar.htm#assko [2013-10-14].

12 VÍT, Jaroslav. Ašsko, historicko-turistický průvodce č. 15, Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích, 2000. ISBN 80 - 86125 - 19 - X, str. 15.

13 Muzeum Aš. Kubů, František. Dějiny Ašska do roku 1775. Aš 1991. Inv. č. 0139

14 TOUFAR, Hugo. Historie obce. [online]. Dostupné z URL: <http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/toufar/toufar.htm#assko [2013-10-14].

16 KUHN, Antonín. Ašsko - místo bohaté historie, Listy Ašska,č. 36, 9. října 2013, s. 9

17 VÍT, Jaroslav. Ašsko, historicko-turistický průvodce č. 15, Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích, 2000. ISBN 80 - 86125 - 19 - X, str. 16

18 TOUFAR, Hugo. Historie obce. [online]. Dostupné z URL: < http://www.matejovic.webzdarma.cz/dokumentace/toufar/toufar.htm#assko [2013-10-14].

Any information missing or wrong?Report an Issue