Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2013

Zámořská území Francie (DROM)

Široká, Pavlína;
Open Access
French
Published: 19 Jun 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract

Hlavním cílem této bakalářské práce je představit zámořská území Francie, jež jsou plně integrovanou součástí Francie a vystupují pod zkratkou DROM, objasnit jaký je jejich vztah k metropolitní Francii dle právních statusů a dále to, jaké jsou příčiny vedoucí ke vzniku těchto území, které mají původ v bývalé koloniální říši. V této práci je jedna část věnována historickému vývoji daných území od počátku kolonizace přes departmentalizaci až po současnost a v následujících kapitolách jsou představeny jednotlivá území tak, aby bylo jasné o jaké země se jedná, jaká je jejich poloha a jaké prostředí se na těchto místech nachází. Tato práce zkoumá jak jsou jednotlivá území zalidněna a o jaký typ obyvatelstva se jedná, čím tyto země prosperují, proč tomu tak je a jakým způsobem jsou tyto zámořské regiony spravovány metropolitní Francií. Katedra ruského a francouzského jazyka Obhájeno The main objective of this thesis is to introduce overseas territories of France, which are fully integrated part of France and use the abbreviation DROM, to clarify what is their relationship to metropolitan France in the legal status and what are the causes leading to these areas which have their origins in the former colonial empire.In this work, there is a section about the historical development of the area from early colonization through departmentation to the present and in the following chapters, each area is presented to be clear what kind of country it is, how they are located and which ambiance in these places is. This work examines how individual territory is peopled and what kind of inhabitants they are, how these countries prosper, why it is like that and how these regions are managed by metropolitan France.

Subjects

region, department, území, historie, kolonizace, geografie, geopolitika, prostředí, krajina, podnebí, ekonomie, zemědělství, populace, správa, francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Reunion, territory, history, colonization, geography, geopolitics, environment, landscape, climate, economy, agriculture, population, administration, french Guyana, Martinique

Related Organizations

1.Présentation des départements et des régions d'outre-mer........................................................................ 5 3.Histoire des départements et des régions d'outre-mer depuis l'année 1946............................................ 10 3.1. Période entre des années 1946 - 2003 ............................................................................................ 10 3.2. Période depuis l'année 2003 jusqu'à nos jours............................................................................... 11 3.1. Période entre des années 1946 - 2003 Argent Guyane (http://www.routard.com/guide/guyane/1784/argent, cit. 12. 2. 2014) Christophe Colombe découvre Karukera (http://www.karaibes.com/histoire2.htm, cit. 13. 2. 2014) Climat et météo Guadeloupe (http://www.routard.com/guide/guadeloupe/2955/climat_et_meteo, cit. 25. 2.

Climat Mayotte (www.malango-mayotte.fr/mayotte/climat, cit. 26. 2. 2014) Les outre-mer, Economie (www.outre-mer.gouv.fr/economie-la-reunion, cit. 20. 2. 2014)

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar