research product . 2017

Komendské války 1694-1700

Kocour, Matěj;
Open Access Czech
  • Published: 30 Jun 2017
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Práce se věnuje vzniku, průběhu a důsledkům čtyř posloupných válek v Africe na Zlatonosném pobřeží. Ve válkách se zajímavě kloubily zájmy afrických království a obchodní rivalita evropských států v regionu, jmenovitě Anglie a Spojených provincií. Práce války popisuje hlavně z evropské perspektivy, a zároveň je v jejím rámci i celkově popsaná koexistence Evropanů, žijících v pevnostech na pobřeží Guinejského zálivu a domorodých Afričanů, způsob, jakým se Evropané v Africe angažovali a fungování místní politiky domorodých států a evropských obchodních společností. Obhájeno The thesis follows the origin, the course and the consequences of four successive wars in Af...
Subjects
free text keywords: historie, západní afrika, zlatonosné pobřeží, komendské války, královská africká společnost, západoindická společnost, asante, komenda, ghana, historie ghany, ranný kolonialismus, obchodní pevnosti, faktorie, history, west africa, gold coast, komenda wars, royal african company, west indian company, history of ghana, early colonialism, trading forts, trading factories
Related Organizations
Funded by
NWO| Towards inline 2D surface topometry by lensless imaging
Project
  • Funder: Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) (NWO)
  • Project Code: 2300188781
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
37 references, page 1 of 3

3 DANTZIG, Albert Van, Willem Bosman's New and Accurate Description of the Coast of Guinea: How

Accurate is It?, in: History in Africa, Cambridge 1974, s. 101-107. 13 WILKS, Ivor, A Medieval Trade-Route from the Niger to the Gulf of Guinea, in: The Journal of

African History 2, 1962, 3, s. 337-341. 14 KEA, Ray A., Settlement, Trade and Polities on the Seventeenth Century Gold Coast, Baltimore 1982,

s. 102-3. 15 DICKSON, Kwamina B., A Historical Geography of Ghana, Cambridge 1971, s. 61, 72-97. 16 DAVIES, K.G., The Royal African Company, New York 1970, s. 240-264. 17 DAAKU, Kwame Yeboah, Trade and Politics on the Gold Coast 1600-1720: A Study of the African

Reaction to the European Trade, Oxford 1970, s. 63. 18 Což například ukazují právě Komendské války, kde proti sobě vedly boje dvě společnosti, jejichž

mateřské státy byly v personální unii. 19 Nizozemský titul pro vedoucího akcí GWIC v daném regionu, český překlad byl byl „ředitel-generál“. 20 Anglický titul pro obchodníky společností, český překlad by byl „agent-obchodník“. 21 PORTER, R., English Chief Factors on the Gold Coast, 1632-1753, in: African Historical Studies 2,

1968, 1, s. 200. 25 ENTHOVEN, Victor, Early Dutch Expansion in the Atlantic Region, 1585-1621, in: POSTMA,

Shipping, 1585-1817, Brill 2003, s. 67. 26 HAIR, P.E.H., LAW, Robin, The English in Western Africa to 1700, in: CANNY, Nicholas (ed.), The

Oxford History of the British Empire vol. 1: The Origins of Empire, Oxford, New York 1998, loc.

4890-4950. 27 LAW, Robin (ed.), The Local Correspondence of the Royal African Company of England 1681-1699,

Part 2: The English in West Africa 1685-1688, Oxford, 2001, no. 268. 28 LAW, Correspondence Part 2, no. 309. 29 LAW, Correspondence Part 2, no. 311. 30 DANTZIG, Albert Van, Forts and Castles of Ghana, Accra 1980, s. 41. 31 LAW, Correspondence Part 2, no. 333. 32 Pro „Takyi“ existují varianty: Taggae, Tagge, Tagges, Tage, Taki, Tecki. Přídomek se používal: Velký,

Černý, Abe, Abba, Panin, Affer. 33 BOSMAN, s. 27. 34 Také Cabess, Cabesa, etc. 35 HENIGE, David, John Kabes of Komenda: An Early African Entrepreneur and State Builder, in:

Journal of African History 18, 1997, 1, s. 1-5. 36 LAW, Robin (ed.), The Local Correspondence of the Royal African Company of England 1681-1699,

Part 3: The English in West Africa 1691-1699, London 2006, no. 270. 37 LAW, Robin, The Komenda Wars, 1694-1700: A Revised Narrative, in: History of Africa, 33,

Cambridge 2007, s. 143-144.

37 references, page 1 of 3
Any information missing or wrong?Report an Issue