research product . 2020

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu dvorního traktu budovy CKAIT, Sokolská 15 v Praze

Šalom, Filip;
Open Access Czech
  • Published: 02 Nov 2020
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje návrhu nové šestipodlažní administrativní budovy s podzemními garážemi s využitím stávajícího vjezdu budovy ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) v Praze. Jedná se o přístavbu samostatně stojící administrativní budovy umístěné do dvorního traktu stávající zástavby. První podzemní podlaží a první nadzemní podlaží slouží pro parkování osobních automobilů. Ostatní nadzemní podlaží slouží pro administrativu a zasedací sál. Výstupem práce je projektová dokumentace pro stavební povolení budovy navržené podle platných norem ČSN společně s přílohami o statickém posouzení hlavních částí nosných konstru...
Subjects
free text keywords: administrativní budova, projektová dokumentace, železobeton, sloupy, stěny, bílá vana, piloty, zelená střecha, administrative building, project documentation, ferroconcrete, pillars, walls, white vessel, pillots, green roof
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue