research product . 2017

Ilustrovaná kniha pro děti

Lukešová, Tereza;
Open Access Czech
  • Published: 31 May 2017
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Ilustrovaná kniha pro děti od 10 let. Kniha pojednává o současné české myslivosti, sleduje její historii a mapuje myslivecký folklor a zvyky. Je také malou encyklopedií české zvěře nebo myslivecké mluvy. Cílem je pozitivně představit českou myslivost, vyzdvihnout její tradici v Čechách a na Moravě a její jedinečnost v celém světě. Projekt si klade za cíl edukaci, zlepšení znalosti přírody a krajiny. Obhájeno Illustrated book for children from 10 years. This book tells the story about the contemporary czech gamekeeping, presents its history and shows its folklore and customs. It was also created as a small encyclopedia of Czech wildlife and hunting speech. The goal of the book is to spread the tradition of gamekeeping in Bohemia and Moravia and highlight its uniqueness all around the world. The project should educate and improve children's knowledge of the nature and landscape, in which they live.
Subjects
free text keywords: myslivost, česká myslivost, ilustrace, ilustrovaná kniha, děti, kniha pro děti, gamekeeping, hunting, czech, illutration, illustrated book, children, children book
Related Organizations

PROCES PŘÍPRAVY A PROCES TVORBY .....................................7 TEORETICKÁ PŘÍPRAVA ......................................................................................... 7 HLEDÁNÍ STYLU ....................................................................................................... 8 TVORBA ILUSTRACÍ................................................................................................. 9 PSANÍ TEXTU .......................................................................................................... 11 SAZBA A GRAFICKÁ ÚPRAVA KNIHY .................................................................. 11 POPIS DÍLA A TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKACE........................14 POPIS ...................................................................................................................... 14 TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKACE ......................................................................... 14 5.

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ....................................................16 BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................ 16 REFERENCE............................................................................................................ 16 Hart, V. (2014). Úvod do myslivosti: historie, zvyky, tradice. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze.

Jiří, A. (1993). Tisíc let myslivosti. Vimperk: TINA.

Pecina, M. (2012). Knihy a typografie (2. vyd.). Brno: Host. Kasina, J. (22. 4 2018). O myslivosti. Načteno z Myslivost, Stráž myslivosti: www.myslivost.cz Katie Scott, J. B. (2016). Animalium-. račte vstoupit do muzea: otevřeno kdykoliv. Praha: Albatros.

Taťána Rubášová, J. J. (2016). Podivuhodná robotí expedice. Praha: Labyrint.

Any information missing or wrong?Report an Issue