research product . 2020

An Illustrated Book for Young Adult/ In Combination with the Elements of Comic Book

Přibilíková, Tereza;
Open Access Czech
  • Published: 31 Oct 2020
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Bakalářská práce Nevšedníci je ilustrovaná kniha pro starší mládež v kombinaci s komiksovými prvky. Konceptem práce je tvorba autorské knihy zahrnující výběr tématu, jeho následná ilustrace, a nakonec finální grafické zpracování odpovídající tištěné knize. Vyprávění knihy se soustředí na životy tří méně známých českých vynálezců. Ilustrace jsou provedeny kresbou pastelkami. Úprava knihy a jejího ilustrovaného textu je realizovaná v digitálních programech. Cílem práce bylo kompletní zpracování vlastního tématu a využití zkušeností s tvorbou knih a komiksů. Obhájeno The bachelor thesis Nevšedníci is an illustrated book for Young Adult in combination with comics elements. The concept of the work is the creation of an author's book that includes the choice of the topic, its subsequent illustration, and finally the final graphic design corresponding to the printed book. The story of the book focuses on the lives of three not very famous Czech inventors. Illustrations are made by drawing with colored pencils. Editing the book and its text with illustrations is realized in digital programs. The aim of the work was the complete making one's own topic and the using of experience with the creation of books and comics.
Subjects
free text keywords: ilustrovaná kniha, mládež, komiks, kresba, vynálezci, vynález, historie, nevšední, illustrated book, young adult, comics, drawing, inventors, invention, history, unusualness
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
  • Social Science and Humanities
Any information missing or wrong?Report an Issue