research product . 2020

Historie suburbanizace v Česku

Novák, Daniel;
Open Access Czech
  • Published: 23 Oct 2020
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Zpracovaná bakalářská práce se zabývá historií suburbanizace Česka. Jsou zde řešeny urbanizační procesy v obdobích před první světovou válkou a v období socialismu. Dále se tato práce věnuje začátkům suburbanizace na území Česka a její současnou podobou a jejími trendy a rysy. Informace pro bakalářskou práci byly získány z literatury, pro teoretickou část. V analytické části bakalářská práce čerpá z dat z Historického lexikonu obcí a z Českého statistického úřadu. V práci je vysvětleno, proč docházelo na území Česka k urbanizačním procesům v období před první světovou válkou a v období socialismu, a také hlavně k suburbanizačním procesům, které jsou charakterist...
Subjects
free text keywords: historie, česko, suburbanizace, urbanizace, obyvatelstvo, history, czechia, suburbanization, urbanization, population
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue