research product . 2020

Проблемы изучения истории деятельности польского Бунда в межвоенный период в польской историографии

Open Access Russian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: БрГТУ
  • Country: Belarus
Abstract
MoshchukA. V. Problems of studying the history of the Polish Bund in the interwar period in Polish historiography.
Subjects
free text keywords: история, history
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
39 references, page 1 of 3

5. Bergman, S. Bund a niepodległość Polski /S. Bergman // Bund. 100 lat historii 1897-1997. Рod redakcją prof. Feliksa Tycha i dr. Jürgena Hensla.- Warszawa, 2000. - S. 109-117.

6. Blatman, D. Narodowa ideologia Bundu w zderzeniu z antysemityzmem i Holocaustem (1933-1947) / D. Blatman // Bund. 100 lat historii 1897-1997. Рod redakcją prof. Feliksa Tycha i dr. Jürgena Hensla. - Warszawa, 2000. - S. 213-231.

7. Brumberg, A. Bund. Historia schizmy / A. Brumberg // Bund. 100 lat historii 1897- 1997. pod redakcją prof. Feliksa Tycha i dr. Jürgena Hensla. - Warszawa, 2000. - S. 49-61.

8. Bund. 100 lat historii 1897-1997/ Рod redakcją prof. Feliksa Tycha i dr. Jürgena Hensla. - Warszawa, 2000. - 352 s.

9. Cała, A. Historia i kultura Żydow polskich / A. Cała, H.Węgrzynek, G. Zalewska. - Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - 400 s.

10.Chałupczak, H. Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995 / H. Chałupczak, T. Browarek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - 323 s.

11. Cohen, N. Udział Bundu w życiu kulturalnym Polski w okresie międzywojennym / N. Cohen // Bund. 100 lat historii 1897-1997. Рod redakcją prof. Feliksa Tycha i dr. Jürgena Hensla. - Warszawa, 2000. - S. 23-31.

12. Fuks, M. Prasa żydowska w Białymstoku (1918-1939) / M. Fuks // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. - 1988 - № 1-2. - S. 145-153.

13. Fuks M. Prasa żydowska w Polsce - wydawana w języku polskim - jej rola i znaczenie w kształtowaniu stosunków polsko-żydowskich (do 1939 r.) / M. Fuks // Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. - 1985 - № 3-4. - S. 137-143.

14. Garncarska-Kadary, B. Żydowska ludność pracująca w Polsce 1918-1939 / B. Garncarska-Kadary. - Warszawa : ZIH, 2001 - 293 s.

15. Hass, L. Ruch związkowy w Polsce 1918-1939 / L. Hass // Wiadomosci Historyczne. - 1982. - № 1. - S. 39-50. [OpenAIRE]

16. Hass, L. Ruch związkowy w Rzeczypospolitej / L. Hass // Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. - Warszawa: Ksiązka i wiedza, 1986. - S. 248-289.

17. Jakobs, J. Próba wytworzenia bundowskiej kontrkultury; Morgensztern a waga hegemonii kulturalnej / J. Jakobs // Bund. 100 lat historii 1897-1997. Рod redakcją prof. F. Tycha i dr. J. Hensla. - Warszawa, 2000. - S. 39-49.

18. Jaworski, W. Żydowskie partie polityczne w zagłębiu Dąbrowskim w okresie międzywojennym w świetle akt archiwalnych / W. Jaworski, // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. - 1988 - № 3-4. - S. 89-101.

19. Kader, S. Partie polityczne w rządach / S. Kader - Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Drukarni Nakładowej «Lux», 1935. - 62 s.

39 references, page 1 of 3
Any information missing or wrong?Report an Issue