research product . Other ORP type . 2020

Cap a un 22@ més inclusiu, productiu i sostenible

Direcció Tècnica de Premsa; Gerència de Recursos;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 30 Sep 2020
  • Country: Spain
Abstract
Posada en marxa del planejament urbanístic pel 22@ per donar resposta als reptes d’avui dia i per promoure la ciutat mixta, la vida quotidiana, l’habitatge, l’activitat econòmica i la protecció del patrimoni.
Subjects
free text keywords: Projectes urbanístics, Política de l'habitatge, Economia social, Equipaments col·lectius, Desenvolupament sostenible, Patrimoni cultural, Zones verdes, City planning, Housing policy, Social economy, Infrastructure (Economics), Sustainable development, Cultural heritage, Open spaces, Planeamiento urbanístico, Política de vivienda, Economía social, Equipamientos colectivos, Desarrollo sostenible, Patrimonio cultural, Zonas verdes, Economia, Habitatge, Medi ambient, Sector públic, Urbanisme i infraestructures, 22@Barcelona (Projecte), dossiers de premsa
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue