research product . Other ORP type . 2020

Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic històric artístic de la ciutat de Barcelona (Districte de Gràcia) : normes urbanístiques [2000] : modificació [2020-12-23]

Direcció de Serveis de Planejament; Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana; Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 23 Dec 2020
  • Country: Spain
Abstract
Aprovades pel Plenari del Consell Municipal de 23-12-2020 Normes preventives per edificacions tradicionals i normes de caràcter mediambiental referents a espais lliures privats (patis i jardins) i arbres destacables
Subjects
free text keywords: Patrimoni cultural, Urbanisme, Cultural heritage, City planning, Patrimonio cultural, Urbanismo, Legislació i justícia, Urbanisme i infraestructures, plans especials
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue