research product . 2021

Tècnic/a Superior en Art i Història : convocatòria i bases de 11 places

Ajuntament de Barcelona;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 18 Feb 2021
  • Country: Spain
Abstract
Aprovades per la Comissió de Govern de 18-02-2021 Correccions d’errades aprovades per la Comissió de Govern de 18-03-2021
Subjects
free text keywords: Funcionaris i empleats municipals, Art, Història, Oposicions, Municipal officials and employees, Art, History, Competitive examinations, Funcionarios locales, Arte, Historia, Oposiciones, Ocupació, Sector públic, bases d'oposicions
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue