research product . 2014

The history and definition of gadgets

Nieminen, Eero;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Country: Finland
Abstract
Gadget-laitteet ovat nousseet merkittäväksi osaksi koko yhteiskuntaamme. Niistä on kuitenkin kirjoitettu vain vähän kattavia tutkimuksia laajemmassa mittakaavassa. Tämän työn tavoitteena on tutkia gadget-laitteiden historiaa, nykytilannetta, tulevaisuutta, sekä itse gadget-termin alkuperää ja merkitystä. Työn aluksi selvitetään termin merkitys, ja tämän pohjalta kuvataan laitteiden historiaa 1950-luvulta alkaen, aina nykypäivään ja lähitulevaisuuteen saakka. Gadgets have become an important element of our whole society. Still, there haven’t been many comprehensive studies done on them in a large scale. The goal of this thesis, is to study the history, present day and future of gadgets, and the origin and definition of the gadget term. The definition of the term is made at the start of the thesis and based on this, the history of gadgets is presented from the 1950s all the way to the modern day and the near future.
Subjects
free text keywords: kandidaatin tutkielma, gadget-laitteet, historia, bachelor’s thesis, gadgets, history
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
  • Social Science and Humanities
Download from
Open Access
LUTPub
2014
Providers: LUTPub
Any information missing or wrong?Report an Issue