research product . 2014

Gadget-laitteiden historia ja merkitys

Nieminen, Eero;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Country: Finland
Abstract
Gadget-laitteet ovat nousseet merkittäväksi osaksi koko yhteiskuntaamme. Niistä on kuitenkin kirjoitettu vain vähän kattavia tutkimuksia laajemmassa mittakaavassa. Tämän työn tavoitteena on tutkia gadget-laitteiden historiaa, nykytilannetta, tulevaisuutta, sekä itse gadget-termin alkuperää ja merkitystä. Työn aluksi selvitetään termin merkitys, ja tämän pohjalta kuvataan laitteiden historiaa 1950-luvulta alkaen, aina nykypäivään ja lähitulevaisuuteen saakka. Gadgets have become an important element of our whole society. Still, there haven’t been many comprehensive studies done on them in a large scale. The goal of this thesis, is to study the history, present da...
Subjects
free text keywords: kandidaatin tutkielma, gadget-laitteet, historia, bachelor’s thesis, gadgets, history
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
LUTPub
2014
Provider: LUTPub
Any information missing or wrong?Report an Issue