research product . 2014

EU:n päästökaupan historia ja nykytila

Saari, Juho;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Country: Finland
Abstract
Tässä työssä selvitetään, miten Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmä on toiminut sen alusta vuodesta 2005 sen nykytilaan vuonna 2014. Erityisesti huomiota kiinnitetään päästöoikeuksien hintakehitykseen sekä käyttämättömien päästöoikeuksien kertymiseen. Työssä havaitaan, että ylimääräiset jaetut päästöoikeudet ovat aiheuttaneet päästöoikeuksien hinnan laskemista. Liian matalan hinnan seurauksena päästökauppa ei kannusta yrityksiä tekemään investointeja vihreään teknologiaan, vaikka se on yksi päästökauppajärjestelmän päätarkoitus YK:n ilmastosopimuksen täyttymisen varmistamisen ohella. Suurin syy käyttämättömien päästöoikeuksien kertymiseen on vuoden 2008 tal...
Subjects
free text keywords: Päästökauppa, Historia, Nykytila, Emission, Trading, History, EUA, EU, ETS, Backloading
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
LUTPub
2014
Provider: LUTPub
Any information missing or wrong?Report an Issue