research product . 2014

The history of molten salt reactors

Ahokas, Jarkko;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Country: Finland
Abstract
Kandidaatintyössä esitellään sulasuolareaktorien historian lisäksi lyhyesti reaktorityypin toimintaperiaate ja sulasuolareaktoritutkimuksen nykytilanne. Kandidaatintyöstä käy ilmi, että Oak Ridgen kansallinen laboratorio ORNL oli merkittävä tekijä sulasuolareaktoritutkimuksessa 1940-luvun lopulta aina 1980-luvun alkuun. Ainoat rakennetut sulasuolatekniikkaa käyttävät reaktorit olivat ORNL:n kehittämiä. Oak Ridgen kansallisen laboratorion lopetettua sulasuolatekniikan tutkimusohjelmansa, laantui sulasuolareaktoritutkimus pitkäksi aikaa. 2000-luvun alussa kiinnostus tekniikkaa kohtaan virkosi ja kirjoitushetkellä sulasuolareaktoreita kehitetään useissa tutkimusohjelmissa.
Subjects
free text keywords: sulasuolareaktori, historia, ORNL, molten salt reactor, history
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
Open Access
LUTPub
2014
Providers: LUTPub
Any information missing or wrong?Report an Issue