research product . Other ORP type . 2019

Arhiv v umetnosti

Vaupotič, Aleš;
Closed Access Slovenian
  • Published: 12 Apr 2019
  • Country: Slovenia
Abstract
Beseda arhiv vedno bolj zaseda sam center pojmovnega aparata sodobne humanistike.. Njen pomen se širi tudi na področju umetniške produkcije. Arhiv je predmet izjavljanja tako na ravni oblike kot tudi na ravni (zunajumetnostne) snovi, s katero se komunikacijski artefakt, npr. umetnina, sooča. V nadaljevanju bodo predstavljene nekatere izmed danes relevantnih arhivskih perspektiv na dejanskost: »arheologija vednosti« kot teoretski model, primeri novomedijskih del kot digitalnih arhivov, umetnostnozgodovinski pogled na »estetiko arhiva« kot pojav 20. stoletja, pahljača sodobnih rab koncepta arhiva v umetnosti ter rekonceptualizacija dejanskosti sáme prek modela arh...
Subjects
free text keywords: sodobna umetnost, arhiv, arhivska umetnost, novi mediji, Walter Benjamin, Srečo Dragan, contemporary art, archive, archive art, new media, Walter Benjamin
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue