research product . Other ORP type . 2021

Revija Slovene Studies (ZDA)

Pogačar, Timothy;
Open Access Slovenian
  • Published: 03 Jun 2021
  • Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  • Country: Slovenia
Abstract
Prispevek opisuje zgodovino revije Slovene Studies in predstavlja ideje za njeno prihodnost. Revija je strokovno glasilo Društva za slovenske študije (Society for Slovene Studies, SSS), ki ga je ustanovila skupina strokovnjakov leta 1973 v New Yorku.1 Revija je začela izhajati leta 1975 kot Papers in Slovene Studies in se je leta 1978 preimenovala v Slovene Studies, tako izhaja nepretrgoma že skoraj 40 let. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture je v razvoju revije igral posredno, vendar pomembno vlogo. Kolegi na Filozofski fakulteti in organizatorji Seminarja so se v reviji pojavljali kot avtorji prispevkov ob prispevkih strokovnjakov na drugih fakul...
Subjects
free text keywords: strokovne revije, slovenistika, zgodovina, prevajanje, Združene države Amerike, scholarly journals, Slovenian studies, history, translation, United States of America, udc:070(73):94(497.4):81'25
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue