research product . Other ORP type . 2021

Jezik in skupnost

Grdina, Igor;
Open Access Slovenian
  • Published: 02 Jun 2021
  • Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  • Country: Slovenia
Abstract
Prispevek tematizira razmerje med skupnostjo in jezikom kot njenim mogočim konstitutivom v srednjeveškem in zgodnjenovoveškem imaginariju. Pri tem na primeru Slovencev pokaže, kako so se identitete oblikovale na različnih ravneh in zaradi različnih dejavnikov. Jezik je zmerom bil razumljen kot možni temelj skupnosti, ni pa bilo takšno pojmovanje vedno in povsod uveljavljeno kot prevladujoče % kakor tudi danes ni. Univerzalni model oblikovanja skupnosti ne obstaja, ker je vsaka zgodovina unikatna. Takšne so tudi vizije in predstave o tem, kaj določena skupnost hoče doseči. Tudi te sodijo med njihove konstitutive. This article considers the relationship between co...
Subjects
free text keywords: slovenščina, Slovenci, skupnost, zgodovina, Slovenian, Slovenes, community, history, udc:811.163.6:323.1(=163.6)
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue