research product . Other ORP type . 2021

Kje je bila domovina aleksandrink?

Klvaňová, Alena;
Open Access Slovenian
  • Published: 02 Jun 2021
  • Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  • Country: Slovenia
Abstract
Prispevek se osredotoča na izjemen zgodovinski fenomen slovenskega izseljevanja, ki ga predstavlja pojav aleksandrinstva, in približa glavne vzroke, zakaj so se žene in dekleta odločile za odhod od doma ter za poklice, ki so jih opravljale v Egiptu. V nadaljevanju je pozornost usmerjena k vplivu aleksandrink na družino delodajalca in njihovim edinstvenim lastnostim, zaradi katerih so bile v Egiptu še posebej zaželene. Predstavljena je tudi materialna kulturna dediščina, ki ima pomembno vlogo pri ohranjanju in utrjevanju spominov na aleksandrinke in omogoča edinstven pogled v življenje slovenskih žena v Egiptu in na Goriškem. Cilj prispevka je predstaviti aleksan...
Subjects
free text keywords: aleksandrinke, Egipt, Goriška regija, izseljenstvo, kulturna dediščina, Alexandrian women, Egypt, Gorizia region, emigration, cultural heritage, udc:314.151.3-054.72-055.2(620=163.6)(091)
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue