research product . Other ORP type . 2021

Raziskovalni potencial lesa sodov iz rimskih vodnjakov

Čufar, Katarina; Horvat, Jana; Tolar, Tjaša; Berden, Tina; Merela, Maks;
Open Access Slovenian
  • Published: 30 Apr 2021
  • Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
  • Country: Slovenia
Abstract
Pri arheoloških izkopavanjih na območju rimskega Navporta (danes Vrhnika), kjer so bili v letu 2005 odkriti deli različnih lesenih konstrukcij, smo raziskali skoraj 500 vzorcev lesa. Polovico vzorcev je predstavljal les jelke (Abies alba) in hrasta (Quercus sp.). Posebej smo se osredotočili na dendrokronološko raziskavo treh sodov iz lesa jelke, ki so bili uporabljeni za utrditev sten jaškov treh vodnjakov. Najprej smo sestavili in s pomočjo telekonekcije datirali referenčno kronologijo jelke, nato pa smo datirali še sode. Datacije najmlajših branik so: sod 1 % leto 10 po Kr., sod 2 % leto 3 po Kr. in sod 3 % leto 10 po Kr. Vse datacije predstavljajo terminus po...
Subjects
free text keywords: arheologija, rimska doba, vodnjaki, leseni sodi, dendrokronologija, Abies alba, archaeology, wells, wooden barrels, dendrochronology, moisture content, udc:630*55:902.67
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue