research product . Other ORP type . 2021

Dendrokronološke raziskave poslikanih kmečkih skrinj iz zbirke Gorenjskega muzeja v Kranju

Čufar, Katarina; Dolžan Eržen, Tatjana; Krže, Luka; Merela, Maks;
Open Access Slovenian
  • Published: 29 Apr 2021
  • Publisher: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
  • Country: Slovenia
Abstract
Poslikane kmečke skrinje so pomemben del zbirk muzejskih predmetov ljudske umetnosti alpskega prostora. V Gorenjskem muzeju Kranj smo pregledali nad 30 in dendrokronološko raziskali 18 skrinj iz lesa iglavcev, pretežno navadne smreke (Picea abies). Na odsekih radialnih desk pokrovov in stranic skrinj smo posneli visoko ločljive fotografije za merjenje širin branik. Na osnovi dveh ali več zaporedij širin branik smo sestavili kronologijo za posamezno skrinjo ter uspešno datirali 9 skrinj (8 smrekovih in 1 jelovo) z datumi zadnje branike od 1742 do 1882. Raziskavo skrinje iz lesa jelke (Abies alba) smo podrobneje predstavili. Dendrokronološki datumi so praviloma za...
Subjects
free text keywords: dendrokronologija, poslikano pohištvo, skrinje, navadna smreka, alpski prostor, ljudska umetnost, muzeji, kulturna dediščina, dendrochronology, painted furniture, chests, Norway spruce, Picea abies, Alpine area, folk art, museum, cultural heritage, udc:630*561.24:749.1
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue