research product . Other ORP type . 2021

Valvasor in prihodnost

Bidovec Sinković, Maria;
Open Access Slovenian
  • Published: 03 Jun 2021
  • Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  • Country: Slovenia
Abstract
Valvasorja lahko na več ravneh povežemo s pojmom "prihodnost". Izhodišče je nekaj znanih podatkov iz njegovega življenjepisa, nekaj listin, s katerimi razpolagamo, in seveda to, kar nam o sebi razkriva on sam, predvsem skozi svoje glavno delo Slavo vojvodine Kranjske. Na podlagi omenjenega skušam dojeti njegovo gledanje na svojo osebno prihodnost in na prihodnost ljubljene dežele Kranjske. Iz vsega, kar vemo o njem, se nam prikaže lik človeka, ki intenzivno proučuje preteklost in se živahno udeležuje sedanjosti, hkrati pa ima pri vseh svojih odločitvah - bodisi s področja zasebnega življenja bodisi v zvezi s svojim raziskovanjem - pogled uperjen v prihodnost. Pr...
Subjects
free text keywords: slovenski znanstveniki, 17. stoletje, zgodovina, kulturna zgodovina, Janez Vajkard Valvasor, Slovenian scientists, 17th century, history, cultural history, udc:929Valvasor J: V.:930.1(497.4)
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue