research product . 2012

Tactical media practicesd in contemporary art in Turkey

Yançatarol, Ceren;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Kadir Has University
  • Country: Turkey
Abstract
As the Internet created borderless and free society, its effects concluded with the expansion of networks that enabled new forms of interaction and communication. Also via this new form of communication, artists obtained another form of interactivity, by which the quasi-liberated artists have included ?tactics? to interact from within an institution or merely using public space, or cyberspace under the development of ?New Media Art?. While both photography and video receded as sole mediums, instead with the aid of this exciting new communication tool new modes of representation have emerged through the mixture of different mediums. So artists? standpoint has changed from being an artist that only produces an art object to be on display at an institution to being an artist that seeks to generate a question mark by provoking the audience?s experience or knowledge and by engaging in dominant political and economical order. The coining of the term Tactical Media corresponds with the development of new media tools. Tactical Media artists use genealogies of new media art and carry their discourse to another level of interaction, intervention and disruption. By studying Tactical Media practices in contemporary art in Turkey that engage in different media outlets in order to create a critique rather than an opposition, this thesis aims to recognize the new media tools, artistic intentions and tactics of representation emergent in contemporary art in Turkey. Internetin sınırsız ve özgür toplumu yaratması, iletişim ağlarının küresel olarak genişlemesine neden oldu. Bu sayede özgürleşen sanatçılar bu yeni iletişim platformunu kullanarak, kurumlar bünyesinde, kamusal alanda veya sanal alemde Yeni Media Sanatı adı altında taktikler kullanmaya başladılar. Sanatçının duruşu müzede sergilenmek üzere sanat objesi tasarlayan kişi olmaktan çıkmış, yerine dominant politik ve ekonomik düzene dahil olan, izleyicinin deneyim ve bilgisini dürtmeye yönelik sorular üreten kişi olmuştur. Taktiksel Medya teriminin ortaya çıkması yeni medya araçlarının doğuşu ve gelişimine denk gelmektedir. Taktiksel Medya sanatçıları, yeni medya sanatının tamamını kullanarak kendi tartışmalarını müdahale, bozulma ve etkileşim gibi farklı kavramlarla birleştirmişlerdir. Bu tez, Türkiye Çağdaş Sanat'ında var olan ve farklı medya araçlarını kullanıp genel geçer düzeni eleştirmeyi hedefleyen Taktiksel Medya pratiklerini inceleyerek, Türkiye'de yükselmekte olan yeni medya araçlarını, temsil taktiklerini ve sanatçı insiyatiflerini araştırmayı amaçlamaktadır.
Subjects
free text keywords: Tactical Media, Contemporary Art, Tactics, Strategy, Intervention, Taktiksel Medya, Güncel Sanat, Taktik, Strateji, Müdehale
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
1 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue