research product . 2010

‘Tradiciones peruanas’ Ricarda Palmy jako kronika peruwiańskości

Sagermann Bustinza, Leonor;
Open Access Spanish
  • Published: 21 Oct 2010
Abstract
Wydział Neofilologii: Instytut Filologii Romańskiej (pol.) Ricardo Palma (1833-1919) to peruwiański intelektualista, odkrywający peruwiańską przeszłość. Dowodem tego są Tradiciones peruanas - zbiór opowiadań, które ukazywały się w seriach. Autor w sposób przystępny i łatwy w odbiorze pisze krótkie opowiadania o dawnych czasach, i jednocześnie odnosi się do czasów mu współczesnych. Daje też własną wizję peruwiańskości. W niniejszej rozprawie postawiono tezę, że Ricardo Palma jest kronikarzem peruwiańskości. W celu weryfikacji tezy, posłużono się Tradiciones peruanas completas (TPC) Ricarda Palmy, opublikowane w roku 2000 przez Espasa-Calpe. Wybrano ten materiał z...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: Ricardo Palma, Peru, Kronika, Chronicle, Tradycja, Tradition, Historia, History
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue