research product . Other ORP type . 2015

Izgradnja Centra baročne umetnosti v Šmarju pri Jelšah

Cajzek, Rok; Klanšek, Uroš;
Open Access Slovenian
  • Published: 10 Jul 2015
  • Publisher: Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije
  • Country: Slovenia
Abstract
V članku sta predstavljeni rekonstrukcija in dograditev več kot stoletje starega župnijskega gospodarskega poslopja v Šmarju pri Jelšah z namenom njegove preureditve v Center baročne umetnosti. V ta namen se je občina Šmarje pri Jelšah leta 2008 prijavila na razpis Regionalni razvojni programi za krepitev regionalnih razvoj-nih potencialov za obdobje 2007-2013 in pridobila nepovratna sredstva za investicijo. Pomemben del finančnih sredstev je občina prispevala tudi sama iz svojega proračuna. S tem je bila pridobljenapomembna zgradba za hrambo bogate kulturne dediščine iz šmarske Kalvarije, ki velja za enega izmed najobsežnejših baročnih umetnostnih kompleksov v ...
Subjects
free text keywords: gradbeništvo, sanacija zgradb, rekonstrukcija, Center baročne umetnosti, muzeji, kulturna dediščina, Šmarje pri Jelšah, reconstruction, Centre of Baroque Art, museum, cultural heritage, udc:726.9:727.7(497.4)
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue