research product . Other ORP type . 2015

Slovenska kulturna dediščina v zgodbah in podobah

Haramija, Dragica; Batič, Janja;
Open Access Slovenian
  • Published: 10 Jul 2015
  • Country: Slovenia
Abstract
V prispevku so predstavljene tri izbrane kakovostne izvirne slikanice, katerih skupna tema je prikaz slovenske kulturne dediščine. V ljudski pripovedki Kako je nastalo Blejsko jezero skozi zgodbo in podobe spoznamo krajinski naravni kulturni biser. Gal v galeriji Svetlane Makarovič popelje bralca po Narodni galeriji stavba sodi med arhitekturno dediščino, slike v njej pa med premično dediščino. Fant z rdečo kapico Andreje Peklar pa je povezan s situlo iz Vač, ki sodi v arheološko dediščino Slovencev. The article features three high quality original picture books that share the common theme of Slovene cultural heritage. Through the story and the imagery in the fo...
Subjects
free text keywords: slovenska književnost, slikanice, kulturna dediščina, ilustracije, Slovene literature, picture books, cultural heritage, udc:821.163.6-93-343.09:930.85(497.4)
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue