Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
auto_awesome_motion View all 2 versions
Other research product . 2021

Les eleccions preautonòmiques a les Illes Balears de 1979

Rotger Lebrón, martín;
Open Access
Published: 01 Jan 2021
Publisher: Universitat de les Illes Balears
Abstract
[cat] En aquest article es contextualitzen i s’analitzen els resultats de les eleccions als consells insulars de les Illes Balears de 1979. Indirectament, també es van elegir els membres del Consell General Interinsular, òrgan de la preautonomia balear, fet pel qual aquestes eleccions són denominades preautonòmiques. Aquestes eleccions van estar marcades per la passivitat de l’electorat i l’avanç del vot nacionalista, elements que no es poden desvincular del canvi d’arena electoral ni de la coincidència amb les primeres eleccions municipals de l’actual període democràtic. Igualment, s’aprecien importants divergències entre illes que cal tenir en compte.
[eng]This article contextualizes and analyzes the results of the 1979 Balearic Island Councils elections. Indirectly, the members of the Inter-insular General Council, the Balearic preautonomous body, were also elected, so these elections are called preautonomous. These elections were distinguished by the electorate passivity and the nationalist vote advance, elements that cannot be detached from the change of the electoral arena or from the coincidence with the first local election of the current democratic period. Likewise, important divergences between islands are detected that should be keep in mind.
Subjects

Contemporary History, Democracy -- Spain, History, Elections -- Spain -- Balearic Islands -- 1979, Municipal government -- Spain -- Balearic Islands -- 1979

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
moresidebar