research product . 2021

Värttinänkehrien tunnistaminen arkeologisesta löytöaineistosta

Sallinen, Inka;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Helsingin yliopisto
  • Country: Finland
Abstract
Tutkielmassa pyritään määrittämään, miten arkeologisesta löytöaineistosta voitaisiin helpoiten tunnistaa värttinänkehrät. Värttinänkehrät liittyvät kehräämiseen ja käsivärttinään, muinaisuudesta nykypäivään saakka käytössä olleeseen käsityövälineeseen, jolla on valmistettu lankaa. Käsityövälineet kuuluvat tekstiiliarkeologian tutkimussuuntauksen alle. Tutkielmassa esitellään lyhyesti tekstiilintuotannon ja tekstiilitutkimuksen historiaa sekä tekstiilitutkimuksen erilaisia metodeja. Käsin kehräämistä ja erilaisia raaka-aineita käsitellään jotta saadaan perusteellinen ymmärrys käsivärttinän olemuksesta. Selvitetään, millaisia materiaaleja ja millaista lankaa värttinällä voidaan kehrätä. Värttinöiden tutkimushistoria käsitellään maailmanlaajuisella ja pohjoismaisella tasolla. Lisäksi esitellään typologioitten historia ja niiden muodostusperiaatteet. Typologioitten käyttökelpoisuutta esineiden tunnistusmetodina verrataan tutkimuksen pohjalta muodostettujen tunnistuskysymysten kokonaisuuteen. Tutkimusmateriaalina opinnäytetyössä käytetään Turkulaisia värttinänkehriä, yhteensä seitsemäätoista esinettä vuosilta 1901 ja 2013. Suppeaan aineistoon kokeillaan tunnistusmenetelmien toimivuutta ja tehokkuutta. Tuloksessa ei ole yllätyksiä: aineiston värttinänkehriksi tunnistetut ja vuonna 2008 typologisoidut kehrät ovat värttinänkehriä ja luokittelun ulkopuolelle alunperin jätetyt kehränkaltaiset esineet jäävät myös tämän luokittelun ulkopuolelle. Työssä päädytään muodostamaan helppokäyttöinen tunnistuskaavio, jossa yksinkertaisilla kyllä/ei -kysymyksillä pystytään tarkastelemaan minkä tahansa esineen kohdalla, onko kyseessä värttinänkehrä.
Subjects
free text keywords: tekstiiliarkeologia, tekstiilitutkimus, värttinänkehrät, textile archaeology, spindle whorls, arkeologia, Arkeologia, Archaeology, Arkeologi, Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, Master's Programme in Cultural Heritage, Magisterprogrammet i kulturarv
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue