research product . 2021

Algoritminen ainutkertaisuus : taide ja tekoälyn kanssa jaettu tekijyys

Varjonen, Erkki;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2021
  • Publisher: Helsingin yliopisto
  • Country: Finland
Abstract
Tekoälyn nopean kehityksen ja laskennallisen luovuuden tutkimuksen myötä tekoäly on adaptoitunut nopeasti myös taiteisiin. Taiteilijat luovat tänä päivänä erityisesti generatiivisia kilpailevia neuroverkkoja (GAN, generative adversial networks) hyödyntäen omaperäistä ja mielenkiintoista kuvastoa. Tämän maisterintutkielman primaarina tavoitteena on selvittää, missä määrin tekoälyä voidaan pitää taiteellisena toimijana ja mitä se tarkoittaa tekijyyden näkökulmasta. Lisäksi sekundaarina tavoitteena on selvittää voiko tekoälytaide olla auraattista ja ainutkertaista sekä onko generatiivinen kuvasto yleensäkään kategorisoitavissa ta...
Subjects
free text keywords: tekoälytaide, generatiivinen taide, yhteistekijyys, posthumanismi, aura, Benjamin, Latour, Barad, GAN, hybridi, kollektiivi, aktori, Taidehistoria, Art History, Konsthistoria, Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, Master's Programme in Cultural Heritage, Magisterprogrammet i kulturarv
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue