research product . 2004

Segona Reunió sobre Història Forestal : Valladolid, 18-20 de setembre del 2003

Pèlachs Mañosa, Albert; Soriano López, Juan Manuel;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2004
  • Country: Spain
Abstract
Del 18 al 20 de setembre del 2003 es va celebrar a Valladolid la Segona Reunió sobre Història Forestal, convocada pel Grup de Treball d'Història Forestal de la Societat Espanyola de Ciències Forestals (SECF). La reunió es va agrupar en tres sessions: fonts per a la història forestal, interpretació de la vegetació des de la història forestal i història socioeconòmica de «los montes españoles», la qual cosa va permetre la presentació de trenta-cinc comunicacions. Del 18 al 20 de septiembre de 2003 se celebró en Valladolid la Segunda Reunión sobre Historia Forestal, convocada por el Grupo de Trabajo de Historia Forestal de la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF). La reunión se agrupó en tres sesiones: fuentes para la historia forestal, interpretación de la vegetación desde la historia forestal y historia socioeconómica de los montes españoles, lo que permitió la presentación de trenta y cinco comunicaciones. Du 18 au 20 septembre a eu lieu à Valladolid la 2ème Réunion sur Histoire Forestière, convoquée par l'Équip de Travail d'Histoire Forestière de la Société Espagnole de Ciences Forestières (SECF). La réunion à été configuré d'après trois sessions: sources pour l'histoire forestière, interprétation de la végétation d'après l'histoire forestière et histoire socio- économique des «montes» espagnols. Dans cette réunion 35 comunications ont été présentées. From 18th to 20 th September 2003, the 2nd Meeting of Forest History took place in Valladolid, organized by the Research Group of Spanish Society of Forest Sciences (SECF). The meeting was structured in three sessions: sources for the forest history, interpretation of vegetation from forest history and socio-economic history of Spanish «montes». In this meeting 35 comunications were presented.
Subjects
free text keywords: Història, Dinàmica i fonts d'informació forestal, Historia, Dinámica y fuentes de información forestal, Histoire, Dynamique et sources d'information forestière, History, Dynamics and information sources of forest
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue