Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2022

Representing the hidden : opening doors as a photographer

Cockroft, Joshua;
Open Access
English
Published: 01 Jan 2022
Country: Finland
Abstract
The written thesis, Representing the Hidden – Opening Doors as a Photographer, accompanies the photographic project titled To Serve the Living. To Serve the Living is a subjective photographic study of the funerary industry in Finland, and it looks at the large-scale, yet hidden industry of laying a body to rest. The project offers a safe space for viewers to consider themes relating to mortality and death. To Serve the Living is presented as a gallery exhibition, consisting of framed silver gelatin print photographs of locations such as funeral directors’ offices, crematoriums, morgues, and of those who work in these places. The written thesis discusses the practical challenges faced in making the work, namely organising access to these locations, and the ethical decisions made, such as showing images of a subject considered taboo. The goal of the written thesis was to understand the intentions of the practical project and help contextualise it in the framework of contemporary photography. The written thesis uses case studies of two photographers, Lynne Cohen and Edouard Jacquinet, to help define the practice of subjective documentary photography. Lopputyöni kirjallinen osa, Representing the Hidden – Opening Doors as a Photographer, valottaa valokuvallista lopputyötäni Elävien palveluksessa. Elävien palveluksessa on subjektiivinen valokuvallinen tutkielma kuolemaan liittyvistä käytännöistä Suomessa. Lopputyösarjassani tutkin tätä merkittävää mutta suurelta osin piiloon jäävää toimialaa. Valokuvatutkielmani tarjoaa katsojalle turvallisen kontekstin, jossa pysähtyä pohtimaan kuolemaan ja kuolevaisuuteen liittyviä teemoja. Valokuvasarjani lopullinen esitysmuoto on gallerianäyttely, joka koostuu kehystetyistä hopeagelatiinivedoksista. Kuvien aiheena ovat muun muassa hautaustoimisto, krematorio, ruumishuone sekä ihmiset, jotka työskentelevät näissä paikoissa. Lopputyöni kirjallinen osa käsittelee käytännön haasteita, joita kohtasin valokuvatutkielman tekovaiheessa, kuten kuvauslupien neuvotteluja alaan liittyvien eri toimijoiden kanssa sekä eettisiä päätöksiä, joita jouduin tekemään käsitellessäni aihetta, joka on monilta osin tabu. Kirjallisen työni tavoite on selventää lopputyösarjani motiiveja sekä kontekstualisoida lopputyöni suhteessa nykyvalokuvaan. Kirjalliseen osaan kuuluu kaksi tapaustutkimusta, joiden avulla pyrin määrittelemään, mitä subjektiivinen dokumenttivalokuvaus on. Näissä tapaustutkimuksissa käsitellen Lynne Cohenin ja Edouard Jacquinetin valokuvasarjoja.
Subjects

Valokuvaus, fi=Muotoilu|sv=Formgivning|en=Design|, death, mortality, photography, photographic art, photographs, documentary photography, fine arts, cemeteries, mortuaries, funerals, Medianomi (AMK), Visuaalinen viestintä

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
lock_open
Theseus
2022
License: CC BY-NC-ND 4.0
Providers: Theseus
moresidebar