research product . 2021

Assessing Breakpoint Values in Conservation Decision-Making: for stewardship ethics managing change

Rothlind, Ann-Cathrin;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2021
  • Country: Finland
Abstract
Puolen vuosisadan aikaisia maalauskokoelmahallinnon päätöksentekoprosesseja tarkasteltiin Ruotsissa sijaitsevan Skoklosterin linnan historiallisessa talomuseossa takautuvan tapaustutkimuksen ja kokeellisen tutkimusasetelman avuin, jossa Foucaultin laadullinen diskurssianalyysi suoritettiin konservointitiedon viitekehyksessä. Kirjallisista lähteistä koottuja diskurssisisältöjä analysoitiin vuosikymmenittäin vertailemalla näitä kokoelmakuntokartoitustietoihin. Konservointitapausesimerkkien avulla tutkittiin missä määrin konservointitietotaito heijastui ratkaiseviin arvoihin päätöksenteossa. Tapaustutkimus osoittaa konservointitieteen poikkitieteellisyyden olevan haaste päätöksenteolle. Historiallisissa talomuseoissa kankaalle maalatun taiteen kestävän konservoinnin turvaamiseksi tutkimus painottaa esineiden kuntotiedon jakamisen ja käytön merkitystä konservointipäätöksenteossa. Päätöksenteon tulee perustua esineiden merkityksellisyyttä vaurioittavien vahinkotekijöiden tunnistamiseen. Päätöksenteon tueksi suositellaan tutkimusasetelmien rakentamista todellisissa olosuhteissa, missä kuntoarvio-, vauriotekijä- sekä elämänkaaritekijätiedot voidaan harkinnallisesti jakaa konservointipäätöksenteon tueksi historiallisten talomuseoiden kokoelmahallinnoinnissa. Half-century of decision-making processes managing a collection of paintings on canvas were studied in a historical case-study in the historic house museum setting of Skokloster Castle in Sweden. To investigate decision-making in retrospective, an experimental research design was set up by performing a Foucauldian qualitative discourse analysis in a conservation knowledge framework. Discourse content from written sources was analyzed decade vise together with quantified collection condition survey data. Conservation examples were used as a touchstone to discuss breakpoint values reflecting conservation knowledge in decision-making. The historical review shows the challenges in decision-making acknowledging the intrinsic interdisciplinary nature of conservation-restoration. For sustainable conservation-restoration of paintings on canvas housed in historic houses, the study underlines decisions rely on shared knowledge of primary documentation on damage functions affecting significance. Study settings designed in real-life conditions are recommended to support conclusions arrived at assessing state of preservation, damage functions present and life-expectancy for shared and discerned conservation-restoration decisions in historic house museum settings.
Subjects
free text keywords: Taidekonservointi, fi=Konservointi, restaurointi|sv=Konservering, restauration|en=Conservation, restoration|, cultural heritage, conservation, discourse analysis, condition survey, castles, house museums, collection management, decision making, Konservoinnin tutkinto-ohjelma
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
Open Access
Theseus
2021
Providers: Theseus
Any information missing or wrong?Report an Issue