research product . 2022

Digitaalisen taiteen vaikutus maalaukseen : pikselitaide

Petkun, Svetlana;
Open Access Finnish
  • Published: 01 Jan 2022
  • Country: Finland
Abstract
Taiteellinen toimintani liittyy suoraan digitaaliseen ja maalaustaiteeseen. Tutkin digitaalisen kuvantamisen ja maalauksen suhdetta. Maalaan öljymaalauksia pikseliteknikkalla. Tarkastelen jokaisen pikselin väritaustaa ja siirrän tietokoneen kuvan fyysiseen muotoon kankaalle. Haluan näyttää maalaustaidetta uudelta puolelta. Päätin selvittää, miten teknologiat on vaikuttanut tekijän taiteelliseen työskentelyyni ja mitä muutoksia taiteessa on tapahtunut. Uusien, nykyaikaisten teknologioiden nopean kasvun ja kehityksen vuoksi on tapahtunut jyrkkiä muutoksia kaikilla ihmisen toiminnan osa-alueilla, jotka puolestaan ovat vaikuttaneet koko ihmiskunnan ympäristöön. Tekniikan kehitys koski taiteellista ympäristöä, minkä seurauksena syntyi yksi uusista taiteen ilmiöistä - digitaalinen taide. My artistic activities are directly related to digital and painting art. I’m researching the relationship between digital imaging and painting. I paint oil paintings with a pixel technician. I look at the color background of each pixel and transfer the computer image to a physical format on a canvas. I want to show the new side of painting. I decided to find out how technologies have affected the author’s artistic work and what changes have taken place in the art. Due to the rapid growth and development of new, modern technologies, there have been drastic changes in all aspects of human activity, which in turn have affected the entire human environment. The development of technology concerned the artistic environment, resulting in one of the new artistic phenomena - digital art.
Subjects
free text keywords: fi=Kuvataide|sv=Bildkonst|en=Fine arts|, taide, maalaustaide, kuvataiteilijat, kuvataide, nykytaide, taidemaalarit, öljymaalaus, art, digital art, oil painting, painting (visual arts), contemporary art, Kuvataiteilija (AMK), Kuvataide
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
Open Access
Theseus
2022
Providers: Theseus
Any information missing or wrong?Report an Issue