Other research product . 2010

KAIVANTOJEN TUKISEINÄJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

Ravi, Juha;
Open Access
Finnish
Published: 01 Jan 2010
Publisher: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Country: Finland
Abstract

Pientaloihin liittyvän maanrakennuksen yhteydessä joudutaan joskus tilanteisiin, joissa ei ole mahdollista toteuttaa kaivantoa luiskattuna. Näissä tilanteissa kaivanto on toteutettava tuettuna, jotta varmistetaan riittävä työturvallisuus. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää pientalojen maanrakennukseen soveltuva tukiseinäjärjestelmä. Työssä tutkittiin luiskattujen kaivantojen kaltevuuksia eri maalajeissa sekä työturvallisuuteen liittyviä asioita. Lisäksi perehdyttiin erilaisiin kaivantojen tukiseinäratkaisuihin. Lopuksi työssä on selostettu valitun tukiseinäjärjestelmän mitoitusperiaatteet. Työssä tultiin siihen ratkaisuun, että nykyisin käytössä olevat tukiseinäjärjestelmät ovat liian raskaita pientalotyömaille. Siten päädyttiin suunnittelemaan oma tukiseinäjärjestelmä, joka on kevyt ja nopea käyttää. Tämän opinnäytetyön tuloksena on yrityksellä käytössään sen tarpeita vastaava tukiseinäjärjestelmä. Yrityksen kannattaa edelleen tehdä kaivannot luiskattuina kustannusten vuoksi. Tukiseinäjärjestelmä kuitenkin mahdollistaa yrityksen toiminnan myös olosuhteissa, joissa se ei ole aiemmin voinut toteuttaa kaivantoa turvallisesti. In the process of making one-family houses several excavations are necessary. Some of them cannot be done without some kind of support wall. The subject of this thesis is development of a support wall system used in one-family house construction sites. The goal of this thesis was to create a supporting wall system that is easy to use and install. The support wall system will improve work safety and enables the company to work in more demanding conditions. First, the gradient of slope in different soil types was studied. Work safety aspects were also considered. Next, different kinds of support wall systems used today were compared. The conclusion was that there is no suitable support wall for one-family house construction sites. Finally a novel excavation support was designed. The new support wall system makes it possible for the company to do excavations safely and effectively. The company can now work in conditions where it has been impossible before.

Subjects

maarakennus, pohjarakennus, pientaloalueet, kaivanto, tukiseinä, teräsponttiseinä, excavation, abutment wall, sheet wall, earth construction, Korjausrakentaminen, fi=Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka|sv=Byggnads- och samhällsteknik|en=Civil and Construction Engineering|, Rakennustekniikan koulutusohjelma

Related to Research communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
lock_open
Theseus
2010
Providers: Theseus
moresidebar