research product . 2021

Keski-Suomen yritysten historiatietoisuus: Kyselyn tulokset

Ojala, Jari; Vuorenpää, Pirjo; Ojala, Anu; Hiljanen, Mikko; Rautiainen, Matti; Seppälä, Jarmo;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2021
  • Country: Finland
Abstract
Tämä raportti on osa Jyväskylän yliopiston monitieteistä Menestystä menneisyydestä -tutkimushanketta, jossa selvitetään yritysten historiatietoisuutta. Raportin teko ei olisi ollut mahdollista ilman Keski-Suomen liiton ja Business Finlandin rahoitusta – kiitos molemmille tärkeästä tuesta tutkimushankkeelle. Kiitos myös Keski-Suomen Yrittäjille ja Keski-Suomen kauppakamarille, joiden verkostojen kautta kysely levisi keskisuomalaisyrityksille. Raportti on pohjana tutkimushankkeen seuraaville vaiheille, joissa sekä syvennytään tarkemmin yksittäisten yritysten historiatietoisuuteen että laajennetaan analyysiä valtakunnalliselle tasolle.
Subjects
free text keywords: yritykset, yrittäjyys, entrepreneurship, historia, historiatietoisuus, enterprises, history, historical consciousness
Related Organizations
Communities
  • Digital Humanities and Cultural Heritage
  • Social Science and Humanities
1 research outcomes, page 1 of 1
Any information missing or wrong?Report an Issue