research product . Other ORP type . 2018

Överklagande av länsstyrelsens tillstånd till invändig renovering i Dalby kyrka, Dalby socken, Lunds kommun, Dnr 433-28602-2018

Borgehammar, Stephan;
Open Access Swedish
  • Published: 29 Oct 2018
  • Country: Sweden
Abstract
Dalby församling inlämnade i augusti 2018 till länsstyrelsen i Skåne en ansökan om tillstånd till invändig renovering av Dalby kyrka innefattande en flytt av dopfunten från nuvarande plats på ett podium längst bak i långhuset till en plats i koret, strax till höger om predikstolen. Länsstyrelsen beviljade flytten 2018-10-10 på, som jag menar, felaktiga grunder. Jag insände därför ett överklagande till förvaltningsrätten med utförlig motivering bestående av forskningsläget om dopfunten (dess ålder, utsmyckning, ursprungliga användning och placering samt senare användning och placering), en diskussion och slutsats samt ett motiverat förslag att hellre återställa d...
Subjects
free text keywords: Architecture, Art History, History, Religious Studies, Dalby kyrka, dopfuntar, renovering, dopets historia
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue